Enter description...
Enter description...
Enter description...
Enter description...
Enter description...
Enter description...
          

 02 / 244 60 00                       info@procreditbank.com.mk

 02 / 321 99 01                       Јане Сандански 109а
 SWIFT:PRBUMK22XXX                 1000 Скопје, Македонија

ИЗВЕСТУВАЊЕ

 
* Од 01.10.2015 каматните стапки за орочен депозит во МКД за  12 месеци се 1,9% (прилагодлива) и 1,7% (фиксна) ; ЕУР 1% (прилагодлива) и 0,9% (фиксна). Каматните стапки за флексибилно штедење на штедна сметка се МКД 1,6 %  (прилагодлива)   и ЕУР 0,8% (прилагодлива)  Дознајте повеќе>>