Физички лица

Спореди видови штедење 


Заштедата е дел од приходот кој не сте го потрошиле. Тоа не значи дека не треба да трошите туку да бидете ‘’по-економични потрошувачи’’. Сега можeте да штедите според Вашите можности  и динамикa.

 

Одбери ја НАЈДОБРАТА можност за твоите заштеди!

 

 

ШТЕДНА СМЕТКА

ОРОЧЕН ДЕПОЗИТ

ДЕТСКО ШТЕДЕЊЕ

ПОГОДНО ЗА

Редовно штедење

Достапност на заштедата во секое време

Штедење на подолг рок без повлекување во периодот на орочување

Градење на навика за штедење на Вашите деца од мали нозе

Вложување на заштедите

Повеќекратно, со износ и динамика според можностите

Електронско банкарство 

Траен налог 

Еднократно, на почетокот на периодот на орочување

Повеќекратно, со износ и динамика според можностите

Електронско банкарство

Траен налог

Достапност на заштедата

Во секое време

Од банкомат во Зона 24/7

По орочениот период

Можност за предвремено разорочување со камата од 0,01% 

Во секое време

Од банкомат во Зона 24/7

Минимален влог

18.000 МКД/300 ЕУР

60.000 МКД/1.000 ЕУР18.000 МКД/300 ЕУР
Каматна стапка 12 месециМКД     

Прилагодлива

Фиксна      

Прилагодлива 

Прилагодлива 

1,6 %

2,0%

 2,2%

1,6 %

ЕУР

0,8 %

1,0%

 1,2%

0,8 %

                                                      Прочитај повеќе>>                          Прочитај повеќе>>                 Прочитај повеќе>>

 

                                             

ПроКредит Банка е банка со доминантен германски капитал и гарантира сигурност на вложените средства од страна на штедачите. Дополнително ПроКредит Банка ги осигурува депозитите на своите штедачи во Фондот за осигурување на депозити.  

 

 

Калкулатор за депозити


28.05.2016
  • EUR 61,40 61,6949 61,85
  • USD 54,85 55,2426 57,35
  • CHF 54,70 55,7417 57,80
  • GBP 0 80,9113 0